Ratsastajan kunnon kehittäminen 

Perinteisesti ratsastuksessa on keskitytty pääosin hevosen fysiikan kehittämiseen. Ratsukko on kuitenkin kokonaisuus, jossa myös ratsastajan fysiikalla on merkitystä. Erityisesti taito-ominaisuuksia tukevat harjoitteet ovat ratsastajille erityisen tärkeitä.

Oikeanlaisen, lajia tukevan oheisliikunnan lisääminen joka ikäluokkaan auttaa ratsastajaa kehittämään myös lajitaitoja. Hyvä, oikein suunniteltu lajisidonnainen kunto-ohjelma auttaa ratsastajaa kehittämään itseään määrätietoisesti ja tavoitteellisesti. Oikeanlaisella oheisharjoittelulla voidaan ennaltaehkäistä myös lajiin liittyviä rasitusvammoja sekä tapaturmia, sekä ennaltaehkäistä myös hevosen rasitusvammoja.

 

Laadukas fysiikkavalmennus:

  • Vaatii vahvaa osaamista sekä fysiologiasta, anatomiasta että biomekaniikasta ja näiden sovellutuksista ratsastukseen.
  • Laadukkaassa fysiikkavalmennuksessa pureudutaan ratsastajan eri ominaisuuksiin syvällisesti ja henkilökohtaisesti huomioiden myös ratsastajan mahdolliset kuntoutusta tai erityishuomiota vaativat osa-alueet.
  • Laadukas fysiikkavalmennus tukeutuu vahvasti tutkittuun tietoon sekä tieteellisiin tutkimuksiin hyödyntäen tuloksia käytännön sovellutuksissa.
  • Laadukas fysiikkavalmennus vaatii tiivistä yhteistyötä ratsastajan ja valmentajan välillä.

 

Liikunnan ohjaaminen tai yksittäisen kunto-ohjelman toteuttaminen ei ole fysiikkavalmennusta!


Valmennuksen perusteita:

Liikkumisen perustaidot on hallittava lajissa kuin lajissa, niin myös ratsastuksessa.

 


 

perustaitopyramidi

 

Kuvio 1. Ratsastuksen perustaidot (Hyttinen 2010)

 


Kun perustaidot ovat hallinnassa, lajitaitojen omaksuminen ja oppiminen nopeutuu. Perustaitoja voidaan harjoittaa myös lajisidonnaisesti, ja mikäli ratsastukselliset tavoitteet ovat korkealla on oheisliikunnan oltava jo varhaisessa vaiheessa monipuolista, mutta lajia tukevaa. Mitä vaativammalle tasolle mennään, sitä henkilökohtaisemmaksi ja lajisidonnaisemmaksi myös fysiikkavalmentamisen on mentävä. Hyvin suunniteltu ja ammattimaisesti toteutettu kuntotestaus, ja tämän pohjalta tehdyt ratsastajan omiin kehityskohteisiin pureutuvat suunnitelmat auttavat niin vuosi-, kuukausi-, kuin viikkosuunnitelmienkin tekemisessä. Urheilijan aika on usein kortilla, ja se on käytettävä huolellisesti ja spesifisti niihin osa-alueisiin, jotka kehittämistä tarvitsevat.

Vierailuluento

Ratsastajan kunnon
kehittäminen

Haluatko kansainvälisestikin kiinnostavaa uusinta tietoa ratsastajan fysiikasta, tutkimuksista tai ratsastajan kunnon kehittämisestä? Kiinnostaako esimerkiksi Ratsastajan Kuntoremontti?


Kiinnostuitko?    Tilaa luento

Kouluttaudu oheisliikunnan ohjaajaksi

Oletko innostunut liikkuja, ja haluaisit antaa oman panoksesi ratsastajan liikuntaan? Osallistumalla oheisliikunnan ohjaajakoulutukseen, saat käyttöösi ratsastajalle suunnitellut liikuntakokonaisuudet sekä liikuntatuokiomallit ikäkausittain.

Lue lisää koulutuksesta