Kuntotestauskoulutus

Järjestämme lisensoitua kuntotestauskoulutusta. Kuntotestaajana pystyt hyödyntämään testausaineistoa sekä tallentamaan testattavien tiedot palveluumme jatkoseurantaa ja -testausta varten.

Tulevat koulutukset löydät SRL:n koulutuskalenterista.


Ratsastajan Kuntotesti® on Liikuntatieteellinen Seura ry:n (LTS) monipuolisesti arvioima ja hyväksymä testikokonaisuus. Ratsastajan Kuntotesti® kuuluu LTS:n laatujärjestelmään, ja noudattaa hyvän kuntotestauksen perusteita.

Testikokonaisuus on jaettu kolmeen osaan:

 1. Aerobisen kunnon mittaaminen
 2. Tasapainon sekä lihasvoiman mittaaminen
 3. Liikkuvuuden mittaaminen


Testikokonaisuus on laadittu ratsastajan lajispesifit ominaisuudet huomioon ottaen ratsastajaa palvelevaksi kokonaisuudeksi harrastetasolta maajoukkuetasolle. Kuntotestauksessa on tärkeää, että testit tehdään lajin ominaispiirteet huomioiden, ja kiinnitetään huomiota niihin seikkoihin, joita ratsastaja oman lajin näkökulmasta tarvitsee. Testin tavoitteena on löytää ratsastajan heikot kohdat, joiden kehittämisen kautta voidaan vaikuttaa jo tutkitusti ratsastajan istuntaan sekä kehonhallintaan ratsastuksen aikana. Testistö pohjautuu validiin, tutkittuun tietoon, ja sitä on kehitetty vuodesta 2006.

Kuntotestauskokonaisuus ja koulutetut kuntotestaajat ovat SRL:n maajoukkuevalmennuksen käytössä vastaamassa ratsastajien fyysisen suorituskyvyn kehittämisestä 365 -ohjelman mukaisesti.
 
Testitasoilla 1-2 testaajana voivat toimia liikunta-alan ammattilaiset, kuten fysioterapeutit, liikunnanopettajat tai liikunnanohjaaja AMK, joilla on vahva kokemus ja ammattitaito ratsastuksen ohjaamisesta/opettamisesta sekä kuntotestaamisesta. Tasolle 3 vaaditaan fysioterapeutin ammattitutkinto.

Koulutuksen kautta saat:

 • Laajan kuntotestaamiseen liittyvän tietopaketin
 • Valmiudet käyttää Ratsastajan Kuntotesti®ä luotettavasti ja turvallisesti
 • Valmiudet laatia henkilökohtainen kunto-ohjelma ratsastuksen eri lajien näkökulmasta
 • Valmiudet seurata ja kehittää ratsastajan fyysistä suorituskykyä
 • Voit toimia alueesi virallisena ratsastajien kuntotestaajana
 • Henkilökohtaisen käyttöoikeuden koulutustasi vastaavaan Ratsastajien Kuntotesti®- osioon
 • Välineluettelon sekä käyttökoulutuksen
 • Käytössäsi on laaja Internet-sivusto ohjeineen

 

Kuntotestaajaksi pätevöidytään näyttökokeiden kautta. Näyttökokeissa osoitetaan kuntotestauksen perusteisiin, lajispesifin testin käyttöön sekä testaustapoihin ja käytäntöihin liittyvä ammattitaito. Näytössä perehdytään syvällisesti henkilökohtaisten kunto-ohjelmien laadintaan ratsastuksen eri lajien lajianalyysien pohjalta.

Kuntotestipatteriston kehittämisen taustalla on laaja tutkimuksellinen taustatyö. Viitearvot on rakennettu lajispesifisti ratsastajille, taustalla on jo noin 4500 ratsastajien kuntotestimittausta. Uutta tutkimustietoa hyödynnetään testistön päivittämisessä säännöllisesti.


Kuntotestaajakoulutuksen hinta: 300€ / osio.

Koulutuslisenssi on voimassa vuoden ja se uusitaan lisenssipäivityksin kerran vuodessa.


Koulutuksen peruutusehdot:

 • yli 30 pv tilaisuuteen -> veloituksetta
 • 21– 30 pv tilaisuuteen 50 % hinnasta
 • 11– 20 pv tilaisuuteen 75 % hinnasta
 • 3 – 10 pv tilaisuuteen 90 % hinnasta
 • 0 – 2 vrk tilaisuuteen 100 %

Ilmoittamatta jätetystä saapumattomuudesta peritään täysi osallistumismaksu.